Jag plockar inte upp efter min hund

de gånger han backar in i rosenbuskar, nässlor och så vidare. Annars gör jag självklart det. Självklart för att vem är det som går bredvid gången, stigen, vägen? Jo hundägare och barn. Jag har tre barn (2 av dom visserligen numera ganska vuxna, men den ena är själv hundägare) och två hundar i familjen. Speciellt förfärligt är det när det inte är upplockat på trottoaren. När snön kom fick antingen hundarna eller dom som var ute med dom totalt spader. Högar överallt som fanns kvar när snön smälte.

Leave a Reply

See also: